odpady parallax (1).jpg
e+_konferencia-web-line AKTUAL.png

Spoločnosť EKOS PLUS  vám ponúka sériu konferencií s environmentálnou tematikou a niekoľkoročnou tradíciou. V spolupráci s ekonferencia pre vás pravidelne pripravujeme konferencie ODPADY, ENVIRO a APEL.

lake-strbske-pleso-in-high-tatras-mountain-slovak-2021-08-29-10-59-55-utc.jpg

Hlavným cieľom medzinárodnej konferencie je výmena praktických

a legislatívnych skúseností na poli odpadového hospodárstva,  ovzdušia, vôd, OZE, ochrany prírody a biodiverzity, posudzovania vplyvov, integrovanej prevencie, uplatňovania BREF/ BAT.

odpady kruh.jpg

Dvojdňová konferencia zameraná

na problematiku odpadov predstavuje aktuálnu odpadovú legislatívu, príkladové riešenia v odpadovom hospodárstve pre obce aj priemysel, moderné technológie na spracovanie
a zhodnocovanie odpadu.

gas-industry-2021-08-29-12-14-12-utc.jpg

CARBONDAY

29. 9. 2022

Bratislava
 

Konferencia zameraná na obchodovanie s emisnými kvótami.

Viac informácií už čoskoro

Apel úvod.jpg

Ucelený prehľad legislatívnych zmien v oblasti životného prostredia

za aktuálny rok, ako aj informácie 
o legislatívnych zámeroch MŽP SR

na rok nasledujúci.