top of page
odpady parallax (1).jpg
e+_konferencia-web-line AKTUAL.png

Spoločnosť EKOS PLUS  vám ponúka sériu konferencií s environmentálnou tematikou a niekoľkoročnou tradíciou. V spolupráci s ekonferencia pre vás pravidelne pripravujeme konferencie ODPADY, ENVIRO, CARBON DAY a APEL.

Apel úvod.jpg

APEL 2022

uskutočnené

 

8. 12. 2022

Hotel Devín, Bratislava
prezenčne aj online

Ucelený prehľad legislatívnych zmien v oblasti životného prostredia

za aktuálny rok, ako aj informácie 
o legislatívnych zámeroch MŽP SR

na rok nasledujúci. 

MicrosoftTeams-image (2)_edited.jpg

Konferencia zameraná na
klimaticko-energetickú politiku
a  obchodovanie s emisnými kvótami.

odpady kruh.jpg

Dvojdňová konferencia zameraná

na problematiku odpadov predstavuje aktuálnu odpadovú legislatívu, príkladové riešenia v odpadovom hospodárstve pre obce aj priemysel, moderné technológie na spracovanie
a zhodnocovanie odpadu.

lake-strbske-pleso-in-high-tatras-mountain-slovak-2021-08-29-10-59-55-utc.jpg

Hlavným cieľom medzinárodnej konferencie je výmena praktických

a legislatívnych skúseností na poli odpadového hospodárstva,  ovzdušia, vôd, OZE, ochrany prírody a biodiverzity, posudzovania vplyvov, integrovanej prevencie, uplatňovania BREF/ BAT.

bottom of page