odpady parallax (1).jpg
e+_konferencia-web-line AKTUAL.png

Spoločnosť EKOS PLUS  vám ponúka sériu konferencií s environmentálnou tematikou a niekoľkoročnou tradíciou. V spolupráci s Ekonferencia pre vás pravidelne pripravujeme konferencie ODPADY, ENVIRO a APEL.

Ucelený podľad legislatívnych zmien v oblasti životného prostredia za aktuálny rok, ako aj informácie 
o legislatívnych zámeroch MŽP SR na rok nasledujúci. 

Konferencia zameraná na problematiku odpadov v troch blokoch predstavuje aktuálnu odpadovú legislatívu, príkladové riešenia v OH a moderné technológie na spracovanie a zhodnocovanie odpadu.

Hlavným cieľom medzinárodnej konferencie je výmena praktických a legislatívnych skúseností na poli odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia a zmeny klímy, posudzovania vplyvov, integrovanej prevencie a uplatňovania BREF/BAT.

Obchodný riaditeľ konferencie

Vincent Šušol
+421 948 013 089
vincent.susol@ekosplus.sk

Kontakt EKOS PLUS

výkonný riaditeľ
+421 917 788 827

kancelária
+421 917 724 246
ekosplus@ekosplus.sk

Sídlo spoločnosti

EKOS PLUS s.r.o.
Župné námestie 7
811 03 Bratislava
Slovensko

Fakturačné údaje:
IČO: 313 925 47
DIČ: 2020 3053 97
​IČ DPH: SK2020 3053 97

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube