odpady parallax (1).jpg
e+_konferencia-web-line AKTUAL.png

Spoločnosť EKOS PLUS  vám ponúka sériu konferencií s environmentálnou tematikou a niekoľkoročnou tradíciou. V spolupráci s Ekonferencia pre vás pravidelne pripravujeme konferencie ODPADY, ENVIRO a APEL.

Apel úvod.jpg
odpady kruh.jpg
enviro kruh.jpg

Ucelený podľad legislatívnych zmien v oblasti životného prostredia za aktuálny rok, ako aj informácie 
o legislatívnych zámeroch MŽP SR na rok nasledujúci. 

Konferencia zameraná na problematiku odpadov v troch blokoch predstavuje aktuálnu odpadovú legislatívu, príkladové riešenia v OH a moderné technológie na spracovanie a zhodnocovanie odpadu.

Hlavným cieľom medzinárodnej konferencie je výmena praktických a legislatívnych skúseností na poli odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia a zmeny klímy, posudzovania vplyvov, integrovanej prevencie a uplatňovania BREF/BAT.