top of page

PREDNÁŠAJÚCI

 

Konferencie sa zúčastnia zástupcovia ministerstiev životného prostredia ČR a SR, českej a slovenskej inšpekcie životného prostredia, zástupcovia štátnej správy a samosprávy, odborníci na monitorovanie kvality životného prostredia a zdravia obyvateľov,  prevádzkovatelia významných priemyslových a energetických podnikov.

MODERÁTORI

Foto_Kovacic_Martin.jpg

Mgr. Martin Kovačič

EKOS PLUS s.r.o.

konateľ /

zástupca organizátorov

Foto_Vladimír Lollek_edited_edited_edite

Ing. Vladimír Lollek

E-expert, spol. s r.o.

konateľ / 

zástupca organizátorov 

Simurka.jpg

Ing. Peter Šimurka

Nezávislá Environmentálna
Konzultačná Agentúra s.r.o.

konateľ

ÚČASŤ PRISĽÚBILI

Foto_Kurt_Dědič_500.jpg

Bc. Kurt Dědič

Ministerstvo životního prostředí ČR

riaditeľ odboru ochrany ovzdušia

Foto_Zuzana Kocunova_153.jpg

Ing. Zuzana Kocúnová

Ministerstvo životného prostredia SR

riaditeľka odboru ochrany ovzdušia

Foto_Jan_Maršak_500.jpg

Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D.

Ministerstvo životního prostředí ČR

riaditeľ odboru odpadov

images_edited_edited.jpg

Mgr. Evžen Doležal

Ministerstvo životního prostředí ČR

riaditeľ posudzovania vplyvov na ŽP a integrovanej prevencie

Foto_Petr Slezák_500.jpg

Ing. Petr Slezák

Ministerstvo životního prostředí ČR

vedúci oddelenia metodiky a projektovej EIA

images (1).png

Ing. Jana Juríková

Ministerstvo životného prostredia SR

odbor odpadového hospodárstva

ORGANIZÁTORI

Ekos_plus_variacie-2.png
E-EXPERT_RGB_FINAL-uai-516x326.png
bottom of page