top of page
As8Biv_edited.jpg
e+_konferencia-web-line AKTUAL.png

Horský Hotel Sepetná, Ostravice, Česká republika

prezenčne aj online

TEMATICKÉ OKRUHY KONFERENCIE

OVZDUŠIE | garant sekcie: Kurt Dědič, MŽP ČR

Zmena zákona o ovzduší v ČR a SR
Projekt: LIFE-IP COALA (ČR)

Projekt: LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (SR)
Projekt: LIFE_AQP_Opolskie
_2019.PL (PL)
Príklady z praxe 

ODPADY garant sekcie: Jan Maršák, MŽP ČR

Aktuálny stav legislatívy v ČR a SR
Nová vyhláška „Palivá
 z odpadov“

Efektívne využívanie zdrojov surovín a energií

EIA / IPPC | garant sekcie: Petr Slezák, MŽP ČR
Jednotné environmentálne stanovisko (JES)
Hodnotenie vplyv na povrchové a podzemné vody

Návrh zmien smernice o priemyselných emisiách
 

ĎALŠIE AKTUÁLNE TÉMY 

Ochrana prírody

Biodiverzita

Financovanie projektov v životnom prostredí 
 

Konferencie sa môžete zúčastniť aj ONLINE formou.
Detailný
 program - v marci 2023.

ORGANIZÁTORI

Ekos_plus_variacie-2.png
E-EXPERT_RGB_FINAL-uai-516x326.png

POD ŽÁŠTITOU

bottom of page