top of page
garbage-bags-2021-08-26-16-15-49-utc.jpg

 

11. ROČNÍK ODBORNEJ KONFERENCIE

 

ODPADY 2023

e+_konferencia-web-line AKTUAL.png

Hotel Holiday Inn, Žilina

prezenčne aj ONLINE

POZVÁNKA NA KONFERENCIU

Pozývame Vás na 11. ročník konferencie ODPADY 2023. Dvojdňová odborná konferencia prináša aktuálnu odpadovú legislatívu, príkladové riešenia v odpadovom hospodárstve pre obce aj priemysel, moderné technológie na spracovanie a zhodnocovanie odpadu. 

Konferencie sa zúčastnia zástupcovia Ministerstva životného prostredia SR, Slovenskej inšpekcie životného prostredia, zástupcovia štátnej správy a samosprávy, zberových spoločností, OZV, recyklátorov a spracovateľov odpadu, zástupcovia firiem a výrobných podnikov, poradcovia a konzultanti.

 

Konferencia sa uskutoční prezenčne aj ONLINE-formou.  

 

ORGANIZAČNÝ TÍM                              

KONTAKT

                      

+421 917 900 501 / ekosplus@ekosplus.sk 

Ekos_plus_variacie-2.png
mini mini cirkular odpady23 v2.jpg

TEMATICKÉ OKRUHY ODPADY 2023

AKTUÁLNA ODPADOVÁ LEGISLATÍVA
POVOĽOVACIE PROCESY PRE VÝSTAVBU NOVÝCH ZARIADENÍ OH
PRÍKLADY KOMUNÁLNYCH RIEŠENÍ
PRIEMYSELNÝ ODPAD - AKO ĎALEJ?

2

dni

15

prednášok

200

účastníkov

informácií

Fotoarchív ODPADY 

Partnerom konferencie ďakujeme za podporu a dôveru!  

ORGANIZÁTOR

Ekos_plus_variacie-2.png

MEDIÁLNI PARTNERI

sponsor-odpady-portal_edited.png
logo_energie_p_main_198.png
sponsor-enviroportal_edited.png
bottom of page